Finančná gramotnosť detí: kedy, čo a ako učiť deti?

Finančná gramotnosť detí: kedy, čo a ako učiť deti?

Ideálny čas na výučbu finančnej gramotnosti detí je predškolský vek. Čím skôr pochopia princípy financií, tým lepšie si dokážu vytvoriť správne vzorce správania. Deti verne napodobňujú svojich rodičov, preto je dobré začať s finančnou gramotnosťou u seba. Čo je to finančná gramotnosť? Ako naučiť deti hospodáriť s peniazmi?

Základy finančnej gramotnosti

Čo je to finančná gramotnosť? Pojem finančná gramotnosť  predstavuje súbor vedomostízručností, pravidielhodnotových postojov občana, ktoré sú potrebné na finančné zabezpečenie seba a svojej rodiny v súčasnej spoločnosti. Finančne gramotný občan sa vyzná v oblasti peňazí a cien. Je schopný zodpovedne hospodáriť s osobným a rodinným rozpočtom vrátane správy finančného majetku a finančných záväzkov vzhľadom na meniace sa životné situácie.

Finančná gramotnosť pre deti

Finančná gramotnosť je mimoriadne dôležitá, aby si deti okrem iného vedeli zabezpečiť príjem, zvažovať dôsledky osobných rozhodnutí na súčasný a budúci príjem, orientovať sa na trhu práce a rozhodovať o výdavkoch. Preto je nevyhnutné, aby sa finančná gramotnosť učila už od detstva.

Prečo je finančná gramotnosť pre deti dôležitá? Deti budú mať z pevných základov v oblasti financií úžitok počas celého života. Preto peniaze nesmú byť v rodine zakázanou témou. Ak budete deti viesť k finančnej gramotnosti, budú vedieť zodpovedne zaobchádzať s peniazmi. Budú vedieť sledovať svoje výdavky a nebudú mať problém so šetrením peňazí. A predovšetkým budú schopné pochopiť, prečo to robia.

Ak si tieto návyky vytvoria už v ranom veku, je veľmi pravdepodobné, že z dlhodobého hľadiska budú schopné predchádzať najrôznejším finančným problémom, napríklad nadmernému zadlžovaniu. Získané vedomosti potom môžu deťom pomôcť napríklad pri výbere vysokej školy, výbere zamestnania, kúpe nehnuteľnosti, investovaní peňazí alebo plánovaní dôchodku.

financna gramotnost

Kedy učiť deti finančnú gramotnosť?

Základy finančnej gramotnosti môžete deti učiť od chvíle, keď sa naučia základné počty. Vtedy sú schopné začať si uvedomovať hodnotu tovarov, predmetov a služieb.

Podobne ako pri učení cudzích jazykov, aj pri finančnej gramotnosti detí platí, že čím skôr začnete, tým lepšie. Netreba sa hneď na začiatku púšťať do zložitých pojmov (ako sú hypotéky alebo akcie). Je lepšie začať pomaly s vecami, ktoré majú deti šancu pochopiť.

V prípade starších detí je vhodné počkať, kým si niektoré výdavky (napríklad obedy, školské potreby atď.) budú hradiť samy. Potom ich môžete oboznámiť s rodinným rozpočtom a zostaviť s nimi ich prvý vlastný rozpočet. Urobte ho týždenný alebo mesačný, podľa toho, ako často dostávajú vreckové, a naučte ich sledovať svoje vlastné peniaze.

Ako naučiť deti hospodáriť s peniazmi?

Deti sa najlepšie učia na príkladoch a bežných situáciách z reálneho života. Napríklad počas nakupovania s rodičmi, keď pozorujú platenie pri pokladni. Rozprávajte sa preto s deťmi o tom, prečo si vyberáte určitý tovar a podľa čoho sa rozhodujete.

Choďte deťom príkladom a vysvetľujte im ako rodina, na čom šetríte a aké výdavky musíte pravidelne platiť. Vysvetlite, odkiaľ peniaze pochádzajú. Hovorte o tom, že peniaze sa neobjavujú vo vreckách a peňaženkách len tak zo vzduchu. Ale že sa zarábajú prácou, aby sa k nim aj oni mohli dostať týmto spôsobom.

Vôbec najlepším spôsobom, ako naučiť deti hospodáriť s peniazmi, je naučiť ich hospodáriť s vlastnými. Vreckové peniaze sú na to skvelé. S vreckovými peniazmi sa môže začať vo chvíli, keď sa deti naučia počítať. Vďaka pravidelnému vyplácaniu vreckového sa čoskoro naučia zostavovať rozpočet svojich výdavkov a poznať hodnotu peňazí.

Ako naučiť dieťa šetriť peniaze?

U menších detí je najlepšie viesť ich k sporeniu v pokladničke. Po určitom čase ich potom môžete spočítať a nechať deti, aby si za ušetrené peniaze niečo kúpili. Dôležité je tiež nechať ich vyskúšať si, čo sa stane, ak získané peniaze hneď minú.

financie deti

Deti najlepšie pochopia hodnotu peňazí, keď si za vlastné peniaze kúpia vysnívaný predmet alebo službu. Mali by ste deťom ukázať a vysvetliť, že je tiež dôležité odložiť si nejaké peniaze bokom. Čím skôr si deti tento návyk osvoja, tým lepšie.

Staršie deti by sa mali naučiť hospodáriť s prideleným vreckovým, preto je dôležité, aby si vedeli vytvoriť jednoduchý plán výdavkov. Polovica z neho by mala ísť na výdavky, s ktorými musia mesačne počítať, napríklad na lístky alebo obedy v školskej jedálni. Druhú, menšiu časť si môžu nechať ako rezervu na neočakávané výdavky, napríklad na kúpu strateného pravítka. Nakoniec môžu zvyšnú tretinu vreckového minúť na niečo, čo ich baví.

Pre staršie deti, ktoré už okrem vreckového dostávajú aj peňažné dary od starých rodičov (alebo si napríklad samy kupujú obedy a desiaty), je vhodný čas zriadiť detský bankový účet. Nielenže vďaka mobilnému bankovníctvu získajú dokonalý prehľad o svojich financiách, ale už nebudú musieť sporiť do pokladničky. Dáte im väčšiu zodpovednosť a navyše príležitosť naučiť sa ešte viac o svete financií.